Niels Munk Plum VI (1911‑1986)

Civilingeniør, forfatter og aktivist. Søn af Niels Munk Plum V og
Hanne Thiele. Bror til Harald Munk Plum. Får tre børn i første
ægteskab og senere datteren Camilla Plum, da han i 1948 gifter sig med Anna Lise Henriksen (1915‑1993) fra entrepenørkoncernen H + H.

Efter hustruens død oprettedes i 1993 Enkefru Plums Støttefond,
der siden blev begæret konkurs og opløst i 2010 efter en årelang
tvist mellem efterkommerne og fondens bestyrelse. Parret oprettede andre fonde, der i 1970erne og 1980erne støttede samfundskritiske græsrodsaktiviteter og fredsarbejde.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.