Plum selskaberne

Harald Plum jonglerede med sine mange selskaber. Aktiekapital, ejerforhold og selskabsnavne blev løbende ændret for hovedparten af selskaberne, og det er umuligt at medtage samtlige registreringer på en overskuelig måde, ikke mindst da nogle ændringer slet ikke forefindes i de officielle arkiver.

Selv internt blev selskabernes navne til tider anført forskelligt. Eksempelvis er The Crown-Butter Export Co. A/S den korrekte opstilling ifølge selskabets eget brevpapir, men firmanavnet skrives også som A/S The Crown Butter Export Co. i nogle tilfælde, altså uden bindestreg og med Aktieselskab først.

I denne oversigt er alene medtaget det primære navn på selskabet.

Ved sammenbruddet i 1922 udgjorde Haralds Plums net af selskaber formentlig den “videst forgrenede handelsorganisation, der nogensinde er blevet oprettet i Skandinavien.” I sit virke som erhvervsmand ejede eller kontrollerede Harald Plum større eller mindre aktieposter i flere end 200 selskaber.

Smørselskaber
A/S The Butter Export Co.
A/S The Crown Butter Export Co.

Plum-familiens selskaber

Handelsselskaber

Finans- og holdingselskaber
Folkebanken for København og Frederiksberg
A/S Det Transatlantiske Kompagni
A/S United Export Co.

Industriselskaber
A/S Dansk Rekylriffel Syndikat

Kilder: Listen er udarbejdet på baggrund af Harald Plums dagbogsblade, skrivelser fra selskaberne selv, historikeren Per Bros skrifter, materiale i Politimuseets Arkiv, oplysninger i Greens Danske Fonds og Aktier, arkivmateriale hos Landsarkivet for Sjælland og samtidige avisartikler.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.