Inger Marie Plum (9. april 1889 – 1965)

Smørgrosserer og overtog ledelsen af P.M. Plum Eksport-Kompagni
efter broderen Paul Munk Plums død i 1934. Datter af Sophus Munk
Plum I.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.