Carl Frederik August Plum (12. juni 1842 – 1927)

Dyrlæge og boede i Frederiksgaves Skovriderbolig som forpagter
af skovene og jorderne, der hørte til. Søn af Niels Munk Plum I.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.