Thorvald Plum (26. marts 1844 – 6. september 1923)

Student fra Aalborg i 1863 og fik sin merkantile uddannelse hos det ansete handelsfirma Fr. Th. Adolphs Enke og senere hos N. M. & F. Plum i Assens. Løste borgerskab som grosserer 27. august 1872 og dannede sammen med broderen Sophus firmaet T. & S. Plum den 5. februar 1873.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.