Claus Pedersen Plum (juli 1585 – 16. marts 1649)

Claus Pedersen Plum kom i 1599 til Herlufsholm Skole og studerede siden på universitetet. Han var rektor ved Københavns Universitet og blev prof.jur.

Han var gift to gange, først med Maren Vinstrup, datter af Sjællands biskop og siden Kirstine Cordsdatter Aslaksen og fik i alt 18 børn. Han var den første bærer af navnet Plum og ejede flere ejendomme og haver i København, hvor han døde 16.
marts 1649 som en velhavende mand.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.