Hans Frandsen (1532 – 4. juli 1584)

Professor og dr.med. Er manden bag “Sursum Corda” der betyder “Vi åbner os og løfter vore hjerter”, hvilket bliver til Plum-slægtens valgsprog “Vi skal værne om det ædle og det gode”.

Efter skolegang i fødebyen Ribe rejste Hans Frandsen i 1551 til Wittenberg, hvor han tog magistergraden. Han fortsatte studierne ved andre tyske universiteter og blev i 1559 dr.med. i Frankrig.

Den 25. december 1560 blev Hans Frandsen udnævnt til professor i medicin ved Københavns Universitet og var tre gange universitetets rektor. Som mediciner hørte han til den ældre retning, hvor bøgerne og ikke eksperimenterne, var afgørende. Han udgav flere lærebøger på latin og nød anseelse som latindigter.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.