Peder Frandsen (1548 – 27. juli 1608)

Købmand, student fra Ribe i 1568 og fra 13. maj 1589 byfoged i København. Han nedlagde sit embede efter en strid med magistraten og blev i stedet kongelig Herold. Gift i 1583 med Cathrine Syben, datter af den rige guldsmed Johan Syben og enke efter den meget velhavende hofskrædder, Claus Plum, hvorved navnet Plum kommer ind i slægten, for i navngivningen at ære den bortgangne. Peder Frandsen og Cathrine Syben fik to børn, herunder sønnen Claus Pedersen Plum.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.