admin

Købmand, student fra Ribe i 1568 og fra 13. maj 1589 byfoged i København. Han nedlagde sit embede efter en strid med magistraten og blev i stedet kongelig Herold. Gift i 1583 […]

Professor og dr.med. Er manden bag “Sursum Corda” der betyder “Vi åbner os og løfter vore hjerter”, hvilket bliver til Plum-slægtens valgsprog “Vi skal værne om det ædle og det gode”. Efter […]

Borger i Ribe. Gift med Kirstine Pedersdatter med hvem han fik fem børn, herunder sønnerne Hans, Troels og Peder Frandsen. Såvel hans fødselsår som dødsår er omtrentlige.

Uddrag af kapitel fra Gullaschbaronen

Uddrag af kapitel fra ”Gullaschbaronen” At græsse i træerne I Brasilien var selskabet Johnson & Co. etableret den 15. september 1916 af blandt andre Det Transatlantiske Kompagni, DFDS og Landmandsbanken. […]

Om Gullaschbaronen

Gullaschbaronen er dramaet om Harald Plum, Det Transatlantiske Kompagni og Landmandsbanken. Bogen beretter den fantastiske historie om Harald Plum, der blev centrum for Danmarkshistoriens største erhvervsskandale med Landmandsbankens kollaps i […]