plumslægt

Købmand, student fra Ribe i 1568 og fra 13. maj 1589 byfoged i København. Han nedlagde sit embede efter en strid med magistraten og blev i stedet kongelig Herold. Gift i 1583 […]

Professor og dr.med. Er manden bag “Sursum Corda” der betyder “Vi åbner os og løfter vore hjerter”, hvilket bliver til Plum-slægtens valgsprog “Vi skal værne om det ædle og det gode”. Efter […]

Borger i Ribe. Gift med Kirstine Pedersdatter med hvem han fik fem børn, herunder sønnerne Hans, Troels og Peder Frandsen. Såvel hans fødselsår som dødsår er omtrentlige.